MenuStichting DuplaStichting Dupla

Disclaimer

Stichting Dupla is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Stichting Dupla houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site.

Stichting Dupla staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 41241638.

ANBI-verklaring

ANBI-verklaring

Stichting Dupla heeft een ANBI verklaring. Bekijk hier ons beleidsplan en hier onze jaarstukken. Uw gift is aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting!

Word donateur van Dupla!

Word donateur van Dupla!

Wij hebben uw hulp hard nodig. Bent u nog geen donateur? Klik dan hier en word Donateur.