MenuStichting DuplaStichting Dupla

Samenwerking met Bucephalus

De integratie

Twintig jaar geleden was men nog in de overtuiging dat mensen met ernstige meervoudige handicaps het best af waren in grote instellingen, liefst afgezonderd in een mooi stuk natuur met alle faciliteiten dicht bij de hand. Tegenwoordig ziet men ook de nadelen van deze vorm van opvang.

Mensen worden bij plaatsing in een instelling uit hun sociaal netwerk gehaald, ze krijgen met name te maken met betaalde krachten die hen bij de dagelijkse zaken terzijde staan. En er wordt een groter accent gelegd op de beperkingen van deze groep mensen in plaats van dat wordt gekeken naar hun mogelijkheden.

Ontwikkelen van mogelijkheden, medezeggenschap over de eigen wijze van leven, de vrijheid om zelf aan te geven waar en met wie je wil leven zijn dingen die voor iedereen gelden. Dus ook voor de mens met een handicap. De huidige tendens is dan ook dat tehuizen verkleinen en dat er steeds
meer gehandicapte mensen in ‘gewone’  wijken in ‘gewone’  huizen bij ‘gewone’  mensen komen wonen. Oftewel integratie van de gehandicapte medemens in de samenleving.

Dupla en Bucephalus willen graag meewerken aan een verdergaande integratie en zullen toekomstige activiteiten daarop afstemmen.

De Samenwerking

De samenwerking tussen Dupla en Bucephalus bestond in het verleden met name uit het maken van goede afspraken omtrent huur en gebruik van de manege. Hetgeen altijd erg goed is verlopen. Daarnaast hielden de besturen elkaar op de hoogte van hun activiteiten en bood men elkaar onderling hulp. Bij het ontstaan van het uitbreidingsplan van de manege is de samenwerking behoorlijk vergroot. Uitvoerig hebben beide besturen het doel van de uitbreiding besproken, alvorens met de uitwerking van het plan te beginnen. Vervolgens is er een stappenplan gemaakt en de architect benaderd. Ook was het belangrijk om notarieel het een en ander vast te leggen over eigendom, exploitatie en gebruik van de nieuwe accomodatie. Ook deze vergaderingen zijn allemaal in goede harmonie verlopen. Beide besturen hebben zich vol enthousiasme op de plannen gestort. Dupla en Bucephalus vinden het beide heel belangrijk dat Dupla de nodige uitbreiding en faciliteiten krijgt ten behoeve van mensen met ernstige meervoudige handicaps. Daarnaast is het voor Bucephalus natuurlijk ook prettig dat zij haar activiteiten kan uitbreiden. Ook maakt Stichting Dupla graag dankbaar gebruik, nu en in de toekomst, van de kennis van het bestuur van Bucephalus met betrekking tot de exploitatie van de manege. Opdat Dupla zich geheel kan richten op alle zaken die voor het huifbedpaardrijden van belang zijn.

ANBI-verklaring

ANBI-verklaring

Stichting Dupla heeft een ANBI verklaring. Bekijk hier ons beleidsplan en hier onze jaarstukken. Uw gift is aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting!