MenuStichting DuplaStichting Dupla

De mensen achter Dupla

Dupla wordt al sinds de start van het project in 1994 volledig ‘bemand’ door vrijwilligers, die zich voor meer dan 100% inzetten voor de deelnemers. Ook kent Dupla een aantal trouwe sponsors, die gratis of tegen minimale kosten bijvoorbeeld het drukwerk, de portokosten, het repareren van de huifbedden, het onderhouden van de veewagen en het verzorgen van de pony’s op zich nemen. Aan de ouders wordt slechts een kleine bijdrage gevraagd om de drempel zo laag mogelijk te houden. Als gevolg daarvan is Dupla natuurlijk wel in belangrijke mate afhankelijk van giften en donaties.

team Dupla-2016-12-02-19—Koos Leek-R-
ANBI-verklaring

ANBI-verklaring

Stichting Dupla heeft een ANBI verklaring. Bekijk hier ons beleidsplan en hier onze jaarstukken. Uw gift is aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting!